ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court
News
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยให้การต้อนรับ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาพร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกาศ เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายเอกสารจากระบบการจัดทำสารบบและสำนวนความอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS) ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ให้การต้อนรับ นายโชคชัย  รุจินินนาท อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและปรึกษาข้อราชการ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติด และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


        บัญชีนัดความ     

ขั้นตอนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application (Version Computer) วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application (Version Smartphone)

คลิกที่นี่-> ระบบจองคิวนัดสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ

  

            

              

     

   

+

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image