ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court
News
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่ 6


ขั้นตอนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application (Version Computer) วิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application (Version Smartphone)

คลิกที่นี่-> ระบบจองคิวนัดสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ

  

            

              

     

   

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image