ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
Phayakkhaphumphisai Kwaeng Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม ZOOM Meeting) ศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่ 4 และเลื่อนวันนัดพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) ฉบับที่ 4 แจ้งความจำนงขอไต่คำร้องจัดการมรดกสวนผ่านระบบประชุมทางจอภาพ ระเบียบศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ว่าด้วยแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คลิกที่นี่-> ระบบจองคิวนัดสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ

 


    

  

            

              

     

   

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image